همکاران و همراهان بیتا فیلم


چهره‌پرداز

فرزانه زردشتتوضیحات

مدیر تولید

سعید دلاوریتوضیحات

تدوینگر

محمد تیموریتوضیحات

مدیر فیلمبرداری

محمود عطشانیتوضیحات

مدیر امور بین‌الملل

امیدعلی چوگانیتوضیحات

مدیر روابط عمومی

مریم قربانی‌نیاتوضیحات

کارشناس فیلمنامه

سامان صادقی‌مهرتوضیحات